AZKEN GALDERA

Zer tamaina du bale baten organu sexualak?